МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0002

Началната дата: 19.01.2015 14:09

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


v

 
 
 
Документация
 • Инвазивна кардиология 2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • Коригирана документация - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Решения за промяна
 • Решение промяна - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 25 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 23 Февруари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 281 - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение Прекратяване - Публикувано на: 28 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016