МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9018779

Началната дата: 14.08.2013 10:37

Вид на поръчката: Публична покана


Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
  • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
  • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
  • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
  • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
  • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
  • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
  • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015