МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9019755

Началната дата: 10.09.2013 10:35

Вид на поръчката: Публична покана


Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с кодове: 180102 и 180103* за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

 
 
 
Договори и споразумения по ОП
  • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
  • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
  • плащания 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
  • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
  • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
  • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
  • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
  • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015