МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0011

Началната дата: 18.05.2020 10:57

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

срок на подаване на документи: 24.06.2020г.

дата на отварянето на документите: 25.06.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 09:30 часа.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • Приложения - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Август 2020 - 16:22
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Юли 2020 - 11:55
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 26 Август 2020 - 11:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 12:30
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 19 Май 2020 - 10:38
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 19 Май 2020 - 10:38
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • еЕДОП - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • програмен продукт - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 26 Август 2020 - 11:45
 • Решение РД06-864 - Публикувано на: 26 Август 2020 - 11:45
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 02 Октомври 2020 - 13:56
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 12:30