МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0003

Началната дата: 19.02.2020 14:56

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 14:57