МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0031

Началната дата: 09.12.2019 15:24

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 300л , дизелово могорно гориво- 8200 л и газ пропан-бутан - 2500 л/ и ОП 2 Дизелово гориво за отопление - 9000 л.
Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:07
  • Обявление за възложена поръка
  • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:07
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 09 Декември 2019 - 15:25