МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0022

Началната дата: 09.09.2019 13:35

Вид на поръчката: Открита процедура