МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0018

Началната дата: 29.05.2019 12:11

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Август 2019 - 15:57
  • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:53
  • Обявление за възложена поръка
  • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 01 Август 2019 - 15:58
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 29 Май 2019 - 12:18