МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-00

Началната дата: 29.05.2019 12:11

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 29 Май 2019 - 12:18