МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0005

Началната дата: 18.02.2019 13:18

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО                        

Тринел ООД,гр. София, ул. Кавала бл.42, вх. Г, ап.76,е-майл: p.trindev@dir.bg

Елта 90 М ООД, София 1000 кв. Банишора ул. Враня 82-86 e-mail: office@elta90.eu

Илан Медицинска апаратура ООД  Гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А  е-майл: office@ilan.bg

„Мултимед -5“ ООД гр.Стара Загора , ул.Боруйград №32

Контакт медикъл интернешънъл ООД гр. София 1000, ул.Фьодор Достоевски 4   е-майл: cmi_yondeva@abv.bg

Фрезениус Медикъл Кеър България ООД  гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" 26 E-mail: Head.Office@fmc-bg.com

Грин БГ ООД гр. София,  ул.”Вършец” № 18 e-mail: grin@mail.orbitel.bg

Диагностик Имиджинг ООДгр. София, ул. Михаил Буботинов бл.31, вх.Б, ап.26 e-mail: dimaging@netissat.bg

Вега Медикал ООДгр. София, бул. България 109 е-майл: vodenicharova@vegamedical.bg

Дъчмед Интернешанъл ООДГр. София, ул. Бигла № 48Е- майл: info@dutchmed.bg

СМТ ЕООД   гр. Велико Търново, ул. Караминков 32 е-майл: cmt_bg@abv.bg

ЕТГ ЕООД гр. София 1504, ул. "Тракия" №15, ет.1, офис 1е-майл: office@etgdiag.com

Кили Мед ООДгр. София 1408, бул. Петко Каравелов бл.18 вх.А, ет.7, ап.2 е-майл: kilimed@abv.bg

Сервизмед ООД  гр. София 1330, ул. Добротич 329А  е-майл: trade@servicemed-bg.com

Перитус ЕООД  гр. София, ж.к. Красна поляна 2, бл.222,вх. Б, ет.1, ап.4   е-майл: p_kov@abv.bg

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание чл. 64, ал.1 и ал.3 от ППЗОП и във връзка с Решение № 474/18.02.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“ Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.02.2019г. от 09:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

Офертите следва да бъдат подадени не по-късно от 27.02.2019г. до 16:30 часа в деловодството на болницата.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:18
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 19 Март 2019 - 15:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:18
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:19
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:19
 • е-ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:19
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 19 Март 2019 - 15:40
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 05 Април 2019 - 13:02
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:18