МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0026

Началната дата: 20.12.2018 14:13

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 11:04
  • Обявление за възложена поръка
  • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 11:04
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 14:14