МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0030

Началната дата: 05.01.2018 11:41

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 05 Януари 2018 - 11:40
  • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 01 Февруари 2019 - 11:01
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение откриване на процедура - Публикувано на: 05 Януари 2018 - 11:44
  • Обявление за възложена поръка
  • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 05 Януари 2018 - 11:40