МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0001

Началната дата: 19.12.2017 09:15

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО                                          

                                                                 Б.Браун медикал ЕООД

                                                                 гр. София, бул. Андрей Ляпчев №66, ет.3

                                                                 Тел: 02 8076781                                         

 

Софарма Трейдинг АД

гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5,

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

Тел: 02 8133660

 

Агарата ЦМ ООД

гр. Софя 1855 ж.к. Младост 3, бл.304, ет.1, офис 1

Тел: 02 8765542

 

Истлинк България ЕООД

гр. Пловдив 4002, ул.Шести Септември 87

Тел: 032 644588

 

РСР ЕООД

гр. София 1606, ул. Виктор Григорович, №3, вх.1, ап.2

Тел: 02 9515976

 

Медицинска Техника Инженеринг ООД

гр. София, 1750, ж.к. Младост 1, бл.28Б
ул. Димитър Моллов

Тел: 02 9712061

 

Химтекс ООД

гр. Димитровград 6400, ул. Бузлуджа 33

Тел: 0391 60354

 

Диагностик Имиджинг ООД

гр. София, ул. Каймакчалан №1 офис 5-6

Тел: 02 9442290

 

Медитрейд ЕООД

гр. Варна 9002, ул. Илинден №7

Тел: 052 606334

 

Елпак - Лизинг ЕООД

гр.Варна ул. Иван Богоров №12 ет.2

Тел: 052 602 360

 

Емония Фарматех България ЕООД

гр. София ж.к.Редута, ул. Блага Димитрова №37, вх.1, ет1 ап.1

Тел: 02 9434855

 

Аквахим АД

гр. София бул. Проф. Цветан Лазаров 83

Тел: 02 8075000

 

Маримпекс 7 ЕООД

гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54

Тел: 02 9532561

 

Соломед ООД

гр. София ж.к. Бъкстон ул. Казбек № 49

Тел: 02 9555600

 

Инфомед ЕООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е,

Бизнес Център „Сердика“, сграда 1, ет. 3

Тел: 02 489 1700

 

Ей енд Ди Фарма България

София, Ул. „Проф. Александър Фол“ № 2, вх. Б, ет. 7

Тел: 02 8103972

 

Ел-Дора ЕООД

София, ул. Проф. Др. Димитър Атанасов 16

Тел: 02 8504300

 

Алмасоник ООД

София, ул. Акад. Ив. Гешов, 2Е

Бизнес Център Сердика, сграда 1, офис 411

Тел: 02 9203054

 

Марвена ООД

София, Младост 2, ул. Св. Киприян №44

Тел: 02 9748944

 

Ендофлекс ЕООД

София, ул. липа № 4

Тел: 0888869249

 

Екофарм ЕООД

гр. София 1421, бул. "Черни връх" №14, бл.3, партер

Тел: 02 9631597

 

 

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание чл. 64, ал.1 и ал.3 от ППЗОП и във връзка с Решение № 433/02.01.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 10.01.2018г. от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                  

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на поръчката е:  „Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 30 броя позиции – 15 обособени и 15 необособени позиции, подробно описани в таблицата

Документация
 • Програмен продукт - Публикувано на: 02 Януари 2018 - 13:38
 • Покана - Публикувано на: 02 Януари 2018 - 13:38
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 13:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 13:56
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Февруари 2018 - 11:39
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 09:22
 • Инф. изпълнени договори 1 - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:20
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Януари 2018 - 13:38
 • Обявление
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 10:29
 • Образци
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Януари 2018 - 13:38
 • Образци - Публикувано на: 02 Януари 2018 - 13:38
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 16 Февруари 2018 - 11:39