МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0007

Началната дата: 13.03.2017 14:23

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Заглавна страница - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 29 Май 2017 - 12:32
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 15 Май 2017 - 16:07
 • Протоколи - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Доклад - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Приложения към протоколи 2 и 4 - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 09:54
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 13:49
 • Анекси - Публикувано на: 28 Август 2017 - 09:39
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 19 Януари 2018 - 11:37
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 10:47
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Програмен продукти - Публикувано на: 17 Март 2017 - 13:44
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 27 Юни 2017 - 13:49