МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0009

Началната дата: 07.03.2017 14:38

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕРИТОНИАЛНА ДИАЛИЗА НА ПАЦИЕНТИ ПРИ МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД - ГАБРОВО"

 

 

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Заглавна страница - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Юни 2017 - 10:50
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 15:32
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 15:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 15:32
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Август 2017 - 14:26
 • Анекс - Публикувано на: 02 Август 2017 - 14:26
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:40
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 23 Март 2017 - 13:32
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 02 Август 2017 - 14:25