МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0002

Началната дата: 11.01.2017 14:19

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Протокол №3 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №113/03.02.2017 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 12:51
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Март 2017 - 09:30
 • Анекс към договор - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 10:23
 • Инф.изпълнени договори - Публикувано на: 22 Май 2018 - 16:00
 • Информация изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 15:26
 • Инф.изпълнени договори 2 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:39
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Обявление
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 15:58
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Март 2017 - 09:29