МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 29.12.2016 11:19

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление