МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0018

Началната дата: 26.10.2016 10:55

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Януари 2017 - 16:00
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:04
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:02
 • Инф. изпълнени договори - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:41
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 07 Декември 2016