МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0016

Началната дата: 20.09.2016 08:33

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Протоколи 2 и 3 - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:22
 • Споразумение за прекратяване нан договор - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 10:06
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 14:47
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:23