МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0022

Началната дата: 25.09.2015 10:30

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


э

Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Коригирана документация - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Решения за промяна
 • Решение промяна - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 937 - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:43
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 23 Март 2016