МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0017

Началната дата: 04.06.2015 14:47

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


э

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 02 Септември 2015
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:41
  • Плащания
  • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016