МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0010

Началната дата: 02.04.2015 13:54

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 05 Май 2015
  • Плащания
  • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
  • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
  • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
  • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
  • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
  • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
  • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016