МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 06.06.2018 16:26

Вид на поръчката: Открита процедура


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0023

Началната дата: 01.12.2016 15:24

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 550 л , дизелово гориво- 7500 л и газ пропан-бутан - 3200 л/ и ОП 2 Газьол за отопление - 9000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:33
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 10:48
 • Инф. изпълнени договори-корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:06
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0003

  Началната дата: 13.01.2017 09:50

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   

  „СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД ГР.ГАБРОВО, СТАЦИОНАР VIII ЕТАЖ – ГОЛЯМО КРИЛО”

  срок на подаване на документи:24.02.2017 г

  дата на отварянето на документите:27.02.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Документация - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 17 Март 2017 - 10:27
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Март 2017 - 10:38
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:39
 • Доклад - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Май 2017 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 09:12
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключен договор - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 10:09
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:44
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Юни 2017 - 09:12
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:45
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:47
 • Приложение 1 - Публикувано на: 25 Януари 2017 - 14:50
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0002

  Началната дата: 11.01.2017 14:19

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Протокол №3 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №113/03.02.2017 - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 12:51
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Март 2017 - 09:30
 • Анекс към договор - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 10:23
 • Инф.изпълнени договори - Публикувано на: 22 Май 2018 - 16:00
 • Информация изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 15:26
 • Инф.изпълнени договори 2 - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 15:39
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Обявление
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 15:58
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Януари 2017 - 15:59
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Март 2017 - 09:29
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0018

  Началната дата: 26.10.2016 10:55

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Януари 2017 - 16:00
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:04
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:02
 • Инф. изпълнени договори - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:41
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0017

  Началната дата: 27.09.2016 14:52

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово по   двадесет и четири обособени позиции ”:

   

   

   

  срок на подаване на документи: 24.10.2016 г

  дата на отварянето на документите: 25.10.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

   

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 11:58
 • Споразумение - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 14:26
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:59
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:27
 • Инф изпълнен договор 3 - Публикувано на: 03 Май 2018 - 16:18
 • Инф.изпълнени договори 4 - Публикувано на: 16 Май 2018 - 16:18
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 16:01
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление частично прекратяване - Публикувано на: 09 Януари 2017 - 09:36
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 09:58
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0016

  Началната дата: 20.09.2016 08:33

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Протоколи 2 и 3 - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:22
 • Споразумение за прекратяване нан договор - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 10:06
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 14:47
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0010

  Началната дата: 07.04.2016 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на котелната централа“

  срок на подаване на документи: 09.05.2016 г

  дата на отварянето на документите: 10.05.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на постъпило запитване - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Май 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 492 - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0007

  Началната дата: 05.04.2016 10:55

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


   

  ДО

  „Джи и Хелткеър България” ЕООД ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 372/05.04.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ”

  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 12:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Приключване и прекратяване
 • Инф.изпълнен договор - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:06
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Доклад - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 325 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051969

  Началната дата: 01.04.2016 08:50

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 450(тридесет и четири хиляди, четиристотин и петдесет лева) без включен  ДДС.

  Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой с прогнозна годишна стойност 14 650,00 лв

  Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 13 560,00 лв

  Обособена позиция № 3 – Електролитен анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 6 240,00 лв

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.04.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 13.04.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0006

  Началната дата: 30.03.2016 10:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  „Фьоникс Фарма” ЕООД – за номенклатурни единици: 7.05; 7.46; 11.20; 11.28; 11.30; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 17.37;

  „Б.Браун медикал” ЕООД - за номенклатурни единици: 8.17;

  „Булмар МЛ” ООД – 8.17;

  „Фаркол” АД – за номенклатурни единици: 7.39; 8.17; 11.28; 13.50; 16.01; 16.07; 17.18;

  „Софарма Трейдинг” АД - за номенклатурни единици: 8.17; 11.20; 11.28; 17.18;

  „Медекс” ООД - за номенклатурни единици: 10.04; 13.12;

   „Фармнет” АД - за номенклатурни единици: 11.20; 11.28; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 16.05; 16.09;

  „Маримпекс 7” ЕООД - за номенклатурни единици: 17.37;

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 731/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 14:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:03
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0005

  Началната дата: 30.03.2016 10:27

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  „Медофарма” ЕООД

  „МС Фарма” АД

  „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД

  „Соломед” ООД

  „Новимед” ООД

  „Фьоникс Фарма” ЕООД

  „РСР” ЕООД

  „Търговска лига” АД

  „Б.Браун медикал” ЕООД

  „Алта Фармасютикълс” ЕООД

  „Булмар МЛ” ООД

  „Фаркол” АД

  „Софарма Трейдинг” АД

  „Медекс” ООД

   „Фармнет” АД

  „Интергаленика” ООД

   „Химимпорт Фарма АД

   „Екос Медика” ООД

   „Антисел България ООД

   „Маримпекс 7” ЕООД

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 370/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:38
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Доклад - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 338 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051833

  Началната дата: 29.03.2016 14:01

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на стопански консумативи  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции.

  Обособена позиция №1 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №2 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  52 748.43   лева (петдесет и две хиляди, седемстотин четиридесет и осем лева и 43 ст.) без включен  ДДС.

   

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Приложение 2 към Договор по ОП 1 - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051379

  Началната дата: 16.03.2016 13:37

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  65 119.29(шестдесет и пет хиляди, сто и деветнадесет лева и 29ст.) без включен  ДДС.

   Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 28.03.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 29.03.2016г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Май 2016
 • Договор - Публикувано на: 16 Май 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 15 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0003

  Началната дата: 22.02.2016 09:24

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо”

   

  срок на подаване на документи: 28.03.2016 г

  дата на отварянето на документите: 29.03.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 13:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Информация за приключен договор - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 15:29
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050235

  Началната дата: 09.02.2016 10:05

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ПО ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  3200(три хиляди, и двеста лева) без включен  ДДС.

   Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 19.02.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 22.02.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049583

  Началната дата: 13.01.2016 13:26

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Доставка на медицински консуматив /общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  по осем позиции“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  56816,45 (петдесет и шест хиляди, осемстотин и шестнадесет лева и 45 ст.) без включен  ДДС.

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  срок на подаване на документи: 22.01.2016 г

  дата на отварянето на документите: 25.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 24 Февруари 2016
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 и Класиране - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0030

  Началната дата: 13.01.2016 13:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 13:57
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0029

  Началната дата: 13.01.2016 13:12

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:01
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:02
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049551

  Началната дата: 12.01.2016 13:37

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции.

  Обособена позиция №1 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №2 ФОРМУЛЯРИ – МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ  ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №3 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №4 ИЗВЪН ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ, ЗАРЕЖДАНЕ НА КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕРИ, ПОДМЯНА НА БАРАБАНИ И ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОРИГИНАЛНИ  И ОРИГИНАЛНИ НОВИ КАСЕТИ 

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения 2 - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9048184

  Началната дата: 27.11.2015 09:44

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  41 424.16  лева (четиридесет и една хиляди, четиристотин двадесет и четири лева и 16 ст.) без включен  ДДС.

   

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 02 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0027

  Началната дата: 26.11.2015 14:23

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 356/26.11.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 09.12.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №2 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Доклад - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 942 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0026

  Началната дата: 06.11.2015 15:34

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 07.12.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.12.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Декември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 44 - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9046562

  Началната дата: 07.10.2015 09:06

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 16.10.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 19.10.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0023

  Началната дата: 25.09.2015 10:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 26.10.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.10.2015г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 910 - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпъленени договори - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение на коригирана сума изпълнен договор - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0022

  Началната дата: 25.09.2015 10:30

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  э

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Коригирана документация - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Решения за промяна
 • Решение промяна - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 937 - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:43
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0025

  Началната дата: 25.09.2015 10:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 05.11.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.11.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Разяснение по документацията
 • разяснения - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 977 - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Договори - Публикувано на: 13 Май 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:00
 • Информация изп.договор - Публикувано на: 02 Май 2017 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0021

  Началната дата: 23.09.2015 10:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  э

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 853 - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:47
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0017

  Началната дата: 04.06.2015 14:47

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:41
 • Плащания
 • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0016

  Началната дата: 01.07.2015 13:40

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:44
 • Плащания
 • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0015

  Началната дата: 25.06.2015 12:08

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0018

  Началната дата: 05.06.2015 11:36

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  „Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово” “

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 20.07.2015 до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 21.07.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Решения за промяна
 • Решение 826 - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решение 820 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Решение 890 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Договори1 - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 21 Февруари 2017 - 15:03
 • Гаранция за Участие
 • Върнати гаранции за участие - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0010

  Началната дата: 02.04.2015 13:54

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0009

  Началната дата: 24.03.2015 15:49

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор "Бета Бус" ООД - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Документация
 • Покана Договаряне - Публикувано на: 24 Март 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 280 - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащания
 • плащане 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039238

  Началната дата: 25.02.2015 14:47

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Плащания
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2018 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0006

  Началната дата: 06.02.2015 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Доклад - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 166 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:37
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0004

  Началната дата: 02.02.2015 11:18

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   

  "Доставка на реактиви, биопродукти и косумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Решение 489 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 14:26
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033040

  Началната дата: 26.08.2014 10:50

  Вид на поръчката: Публична покана


  "Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД"

  Плащания
 • плащания 23.12.2014 - Публикувано на: 08 Януари 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9024682

  Началната дата: 14.01.2014 10:30

  Вид на поръчката: Публична покана


  Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014